Hur kommer jag igång?

 

Du måste ha en sund privatekonomi och du ska själv finansiera ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50.000 kronor. Din totala investering som franchisetagare är 100 000 kronor. Din lokal utrustas och färdigställs så den passar verksamheten. Du får en anpassad grundutbildning i Frontakonceptet. En gemensam budget upprättas, sedan är det klart att trycka på knappen, du är igång. Tack vare de stordriftsfördelar Fronta erbjuder kan kostnadsbilden för din verksamhet hållas på en låg nivå. Du når ”break even” snabbt och kan börja tjäna pengar. Hör av dig till Fronta för en genomgång av samtliga budgetposter.